VALOKKI-NETTIKASVIO

3. Myrkyllisiä lajeja

Tähän luokitteluun on listattu kaikki ne Valokissa esiteltävät putkilokasvilajit, jotka Retkeilykasvion 4. painoksen (Hämet-Ahti ym. 1998) mukaan ovat ihmiselle myrkyllisiä. Mukana olevista lajeista kolme (kielo, myrkkykeiso, näsiä) on todettu hyvin myrkyllisiksi ja loput myrkyllisiksi. Tieto lajin myrkyllisyydestä on ilmaistu kunkin kyseistä lajia esittävän kuvan vierustekstissä Huomioitavaa-kohdassa.

Seuraavaan on listattu kaikki tietokannasta löydetyt valitsemaasi luokitteluun liittyvät lajit.

Lajeja yhteensä: 42. Näkyvillä lajit 1-20.

Selaa lajeja: 20 | 40 | 42

LajikuvaLajinimi (Tiet.nimi)Heimonimi (Tiet.heimonimi)
Aitovirna (Vicia sepium)Hernekasvit (Fabaceae)
Hiirenvirna (Vicia cracca )Hernekasvit (Fabaceae)
Isoalvejuuri (Dryopteris expansa)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Järvisätkin (Ranunculus peltatus)Leinikkikasvit (Ranunculaceae)
Kalliokielo (Polygonatum odoratum)Kielokasvit (Convallariaceae)
Kataja (Juniperus communis)Sypressikasvit (Cupressaceae)
Keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus)Kurjenmiekkakasvit (Iridaceae)
Keltamaksaruoho (Sedum acre)Maksaruohokasvit (Crassulaceae)
Kevätesikko (Primula veris)Esikkokasvit (Primulaceae)
Kevätleinikit (Ranunculus auricomus)Leinikkikasvit (Ranunculaceae)
Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus)Hernekasvit (Fabaceae)
Kielo (Convallaria majalis)Kielokasvit (Convallariaceae)
Koiranheisi (Viburnum opulus)Kuusamakasvit (Caprifoliaceae)
Komealupiini (Lupinus polyphyllus)Hernekasvit (Fabaceae)
Korpipaatsama (Rhamnus frangula)Paatsamakasvit (Rhamnaceae)
Lehtokuusama (Lonicera xylosteum)Kuusamakasvit (Caprifoliaceae)
Lehtopalsami (Impatiens noli-tangere)Palsamikasvit (Balsaminaceae)
Metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Mustakonnanmarja (Actaea spicata)Leinikkikasvit (Ranunculaceae)
Myrkkykeiso (Cicuta virosa)Sarjakukkaiskasvit (Apiaceae)

Selaa lajeja: 20 | 40 | 42