VALOKKI-NETTIKASVIO

2. Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi - JY:n yliopisto

Tämä luokittelu on Jyväskylän yliopiston ekologian ja ympäristönhoidon aineopintoihin kuuluvan opintojakson Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi (EKOA120) ja sen kanssa täysin identtisen, luonnontuntemuksen perusopintoihin lukeutuvan opintojakson Kasvilajintuntemus (LUTP110) mukainen. Luokittelu sisältää kaikkiaan 335 (337) kasvilajia (osa suvun tarkkuudella). Lajit on esitelty suomenkielisten nimiensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavaan on listattu kaikki tietokannasta löydetyt valitsemaasi luokitteluun liittyvät lajit.

Lajeja yhteensä: 337. Näkyvillä lajit 261-280.

Selaa lajeja: 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 337

LajikuvaLajinimi (Tiet.nimi)Heimonimi (Tiet.heimonimi)
Lehtonurmikka (Poa nemoralis)Heinäkasvit (Poaceae)
Koiranheinä (Dactylis glomerata)Heinäkasvit (Poaceae)
Nuokkuhelmikkä (Melica nutans)Heinäkasvit (Poaceae)
Isosorsimo (Glyceria maxima)Heinäkasvit (Poaceae)
Ojasorsimo (Glyceria fluitans)Heinäkasvit (Poaceae)
Rantavehnä (Leymus arenarius)Heinäkasvit (Poaceae)
Juolavehnä (Elymus repens)Heinäkasvit (Poaceae)
Nurmilauha (Deschampsia cespitosa)Heinäkasvit (Poaceae)
Metsälauha (Deschampsia flexuosa)Heinäkasvit (Poaceae)
Niittymaarianheinä (Hierchloë hirta)Heinäkasvit (Poaceae)
Tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum)Heinäkasvit (Poaceae)
Nurmirölli (Agrostis capillaris)Heinäkasvit (Poaceae)
Hietakastikka (Calamagrostis epigejos)Heinäkasvit (Poaceae)
Korpikastikka (Calamagrostis purpurea ssp. phragmitoides)Heinäkasvit (Poaceae)
Metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea)Heinäkasvit (Poaceae)
Nurmitähkiö, timotei (Phleum pratense)Heinäkasvit (Poaceae)
Nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis)Heinäkasvit (Poaceae)
Polvipuntarpää (Alopecurus geniculatus)Heinäkasvit (Poaceae)
Ruokohelpi (Phalaris arundinacea)Heinäkasvit (Poaceae)
Lehtotesma (Milium effusum)Heinäkasvit (Poaceae)

Selaa lajeja: 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 337