VALOKKI-NETTIKASVIO

Valokki-nettikasvion ja -nettisuon käyttöoikeudet ja vastuut

Valokki-nettikasvion ja -nettisuon (myöhemmin palvelut) tietojen käytössä kannattaa huomata seuraavat vastuuvapaus- ja käyttöoikeusrajoitukset.

Käyttöoikeudet

Palveluja koskevat normaalit tekijänoikeuslait ja -säädökset. Yksityiset henkilöt voivat vapaasti käyttää Palveluja ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelujen tietoja ei saa muunnella ja tietojen lähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti. Muusta käytöstä on sovittava Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja/tai tekijöiden kanssa erikseen.

Palveluja on sallittu käyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Palveluja ei ole sallittu käyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Vastuuvapaus

Jyväskylän yliopisto tai Palvelujen tekijät eivät ole vastuussa Palveluissa mahdollisesti virheellisesti esiintyvistä tiedoista. Tietoja ei ole vääristelty tahallisesti ja mahdolliset reklamoidut virheet korjataan välittömästi oikaisupyynnön käsittelyn jälkeen. Esimerkiksi kasvio ei ole laajuudeltaan täydellinen edes Suomen kasvien osalta, joten myrkyllisiksi luokiteltuja kasveja on olemassa huomattavasti kasviossa esiteltyä enemmän.

Yhteistyömahdollisuus Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yksittäisiä lajintuntemuksen opintojaksoja on mahdollista järjestää osana oppilaitoksen toimintaa. Lisätietoja yhteistyöstä löytyy avoimen yliopiston WWW-sivuilta.

Kasviosta on myös mahdollisuus tehdä määräajaksi oppilaitoksen käyttötarpeen mukainen luokittelu (ks. käyttötarveluokittelut etusivulta). Luokitteluun on mahdollista liittää kaikkia kasvion yksittäisiä lajeja missä tahansa järjestyksessä. Mikäli käyttötarveluokittelun käyttäminen kiinnostaa, ota yhteyttä avoimen yliopisto toimistoon.