VALOKKI-NETTIKASVIO

2. Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi - JY:n yliopisto

Tämä luokittelu on Jyväskylän yliopiston ekologian ja ympäristönhoidon aineopintoihin kuuluvan opintojakson Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi (EKOA120) ja sen kanssa täysin identtisen, luonnontuntemuksen perusopintoihin lukeutuvan opintojakson Kasvilajintuntemus (LUTP110) mukainen. Luokittelu sisältää kaikkiaan 335 (337) kasvilajia (osa suvun tarkkuudella). Lajit on esitelty suomenkielisten nimiensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavaan on listattu kaikki tietokannasta löydetyt valitsemaasi luokitteluun liittyvät lajit.

Lajeja yhteensä: 337. Näkyvillä lajit 1-20.

Selaa lajeja: 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 337

LajikuvaLajinimi (Tiet.nimi)Heimonimi (Tiet.heimonimi)
Riidenlieko (Lycopodium annotinum)Liekokasvit (Lycopodiaceae)
Lahnaruohot (Isoëtes)Lahnaruohokasvit (Isoëtaceae)
Järvikorte (Equisetum fluviatile)Kortekasvit (Equisetaceae)
Suokorte (Equisetum palustre)Kortekasvit (Equisetaceae)
Metsäkorte (Equisetum sylvaticum)Kortekasvit (Equisetaceae)
Peltokorte (Equisetum arvense )Kortekasvit (Equisetaceae)
Sananjalka (Pteridium aquilinum )Sananjalkakasvit (Hypolepidaceae)
Korpi-imarre (Phegopteris connectilis)Nevaimarrekasvit (Thelypteridaceae)
Metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Isoalvejuuri (Dryopteris expansa)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Soreahiirenporras (Athyrium filix-femina)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)Alvejuurikasvit (Dryopteridaceae)
Kallioimarre (Polypodium vulgare)Kallioimarrekasvit (Polypodiaceae)
Euroopankuusi (Picea abies ssp. abies)Mäntykasvit (Pinaceae)
Metsämänty (Pinus sylvestris)Mäntykasvit (Pinaceae)
Kataja (Juniperus communis)Sypressikasvit (Cupressaceae)
Pohjanlumme (Nymphaea alba )Lummekasvit (Nymphaeaceae)
Isoulpukka (Nuphar lutea)Lummekasvit (Nymphaeaceae)
Niittykullero (Trollius europaeus)Leinikkikasvit (Ranunculaceae)

Selaa lajeja: 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 337