VALOKKI-NETTISUO

Tietoja Valokki-nettisuosta

Huhtikuussa 2010 julkaistu Valokki-nettisuo on uusin osa Jyväskylän yliopistossa tuotettua, biotieteiden verkko-opetusmateriaaliksi tarkoitettua tuoteperhettä, jonka ensimmäinen osa - Valokki-nettikasvio - valmistui joulukuussa 2007. Valokki-nettisuo on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Laatua Elinikäiseen Oppimiseen (LEO) -hankkeena laadittu, suokasvillisuuden opiskelun tueksi tarkoitettu verkko-opiskelumateriaali.

Valokki-nettisuon oppimateriaalin ovat tiiviissä yhteistyössä laatineet dos. Veikko Salonen (suotyyppien tuntomerkkien tekstit, pääosa kuvista, yleinen toteutus) ja FM Petri Heinonen (tekninen toteutus, yleinen toteutus). Merkittävää, lämpimät kiitokset ansaitsevaa, apua työlle sen eri vaiheissa on antanut lehtori (emeritus) Veli Saari. Otamme mielellämme vastaan Valokki-nettisuohon liittyviä asiallisia kommentteja ja perusteltuja parannusehdotuksia.

Valokki-nettisuossa valokuvien ja tuntomerkkien avulla esiteltävät suotyypit edustavat eteläisen Suomen alueella (Napapiirin eteläpuolella) tavattavaa suokasvillisuutta. Sen sijaan pohjoisimman Suomen (Tunturi-Lapin) alueella tavattava suokasvillisuus on tässä yhteydessä jätetty kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Valokki-nettisuossa esiteltävät suotyypit edustavat viittä suokasvillisuuden päätyyppiryhmää (korvet, rämeet, nevat, letot sekä näistä muodostuvat yhdistelmätyypit). Muissa yhteyksissä suokasvillisuuden päätyyppiryhmiksi luettujen lähde- ja luhtasoiden kasvillisuus on Valokki-nettisuossa sisällytetty em. viiteen päätyyppiryhmään. Suotyyppien tuntomerkkien yhteydessä esille otetuista kasvilajeista on linkitys Valokki-nettikasvioon (koskien kaikkia Valokki-nettikasviossa esiteltyjä lajeja).

Valokki-nettisuossa esitellään yhteensä 51 suotyyppiä. Esillä olevat kuvat kustakin suotyypistä ovat useimmissa tapauksissa koosteita huomattavasti suuremmasta kuvamäärästä. Joidenkin esiteltyjen suotyyppien osalta kuvamateriaali on kuitenkin toistaiseksi hyvin puutteellista. Tavoitteenamme on tulevina kesinä lisätä kuvien määrää.

Valokki-nettisuon kuvia ei ole käsitelty (rajattu, muokattu tms.) jälkikäteen, mutta niiden koko on muutettu vastaamaan käyttötarkoitusta. Lajin kuvia voi tarkastella kolmessa eri koossa: pienimmät thumbnail-kuvat näkyvät erilaisissa luokitteluissa, keskikokoinen kuva näytetään lajitietojen yhteydessä ja suurimmasta (n. 1024 x 768) kuvasta voi tarkastella keskikokoisessa kuvassa heikommin erottuvia yksityiskohtia.

Valokki-nettisuon lisäksi kannattaa tutustua muihinkin suoluontoa esitteleviin tiedonlähteisiin verkossa. Tietoa suokasvillisuudesta löydät mm. seuraavista lähteistä: