VALOKKI-NETTIKASVIO

3. Myrkyllisiä lajeja

Tähän luokitteluun on listattu kaikki ne Valokissa esiteltävät putkilokasvilajit, jotka Retkeilykasvion 4. painoksen (Hämet-Ahti ym. 1998) mukaan ovat ihmiselle myrkyllisiä. Mukana olevista lajeista kolme (kielo, myrkkykeiso, näsiä) on todettu hyvin myrkyllisiksi ja loput myrkyllisiksi. Tieto lajin myrkyllisyydestä on ilmaistu kunkin kyseistä lajia esittävän kuvan vierustekstissä Huomioitavaa-kohdassa.

Seuraavaan on listattu kaikki tietokannasta löydetyt valitsemaasi luokitteluun liittyvät lajit.

Lajeja yhteensä: 42. Näkyvillä lajit 41-42.

Selaa lajeja: 20 | 40 | 42

LajikuvaLajinimi (Tiet.nimi)Heimonimi (Tiet.heimonimi)
Vaivero (Chamaedaphne calyculata)Kanervakasvit (Ericaceae)
Valkovuokko (Anemone nemorosa)Leinikkikasvit (Ranunculaceae)

Selaa lajeja: 20 | 40 | 42